Legislatie

Metodologia de schimbare a furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale

Pachetul de reglementari elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru domeniul gaze naturale valabil la 01.01.2010

Ordin nr.77/10.09.2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

Informare consumatori GN – racordare, contractare – Raspunsuri cadru

Mod facturare GN

Reglementări

•  Decizia ANRGN nr. 616/2002 Codul Tehnic al sectorului gazelor naturale

•  Decizia ANRGN nr. 1078/2003 privind aprobarea contractului-cadru de distributie a gazelor naturale

•  Decizia ANRGN nr. 309/2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale

•  Legea nr. 288/2005 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 116/2005 pentru modificarea si completarea Legii Gazelor nr. 351/2004

•  Ordinul comun MEC/ANRGN/ANRM nr. 102136/530/97/2006 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si masuri pentru intarirea disciplinei in sectorul gazelor naturale

•  Decizia ANRGN nr. 1000/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultima instanta

•  Decizia nr. 1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

•  Anexa 2 la decizia nr. 1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007 privind aprobarea Codului Retelei pentru Sistemul National de Transport al gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul energiei electrice si in domeniul gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59 din 13/12/2007 privind modificarea şi completarea standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale – Anexa 1b

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/03.06.2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie.

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2008 pentru modificarea unor reglementări din sectorul gazelor naturale

•  Ordonanta nr. 22 din 20/08/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

•  Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 2008 (NTPEE 2008)

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuþie şi aprobarea preþurilor pentru furnizarea reglementatã a gazelor naturale realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2009 pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizare a reglementata a gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energieinr. 86/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale

•  LEGEA Nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale

•  Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012 privind proiectarea, verificarea, execuþia receptia si punerea în functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

•  Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale actualizat in anul 2012

•  Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale actualizat in anul 2015