POLITICI DE CONFIDENTIALITATE

Termeni generali

Acest site functionează conform tuturor prevederilor legale în vigoare ale statului român.

Toate informatiile continute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte date) sunt proprietatea GAZ NORD EST SA și sunt apărate de legea română și conventiile internationale pentru protectia drepturilor de autor. Nici un material nu poate fi reprodus, partial sau integral fără permisiunea anterioară a companiei. Toate drepturile sunt rezervate.

GAZ NORD EST SA apreciază încrederea pe care o manifestati navigând pe site-ul nostru.

GAZ NORD EST SA nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei folosită de dumneavoastră pentru comunicare.

GAZ NORD EST SA nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o pagubă adusă echipamentului dumneavoastră, cauzată de vizitarea sau afișarea site-ului sau de descărcarea oricărei informatii, incluzând text, imagini, sau fișiere de pe acesta.

Este necesar acordul nostru pentru a lega acest site cu alte site-uri. GAZ NORD EST SA nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neagreate cu care acesta ar putea fi legat și nici pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate.

Termeni de confidentialitate

Protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, precum și Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 pentru punerea in aplicare a GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor), site-ul nostru are obligatia de a administra în conditii de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre Dvs.

GAZ NORD EST SA pune pe primul loc siguranta. Fie că vorbim de siguranta în activitatea principală pe care o desfășurăm, și anume, distribuția și furnizarea de gaze natural, proiectarea și execuția instalațiilor, sau de cea a datelor cu caracter personal ale clientilor noștri, preocuparea noastră este să oferim protectie.

În acest sens, trebuie să știti următoarele:

Scopul colectării datelor de către GAZ NORD EST SA este în legătură cu derularea și executarea tuturor activitătilor pe care aceasta le întreprinde – executarea contractelor, colectare de debite, recuperări creante, servicii de comunicare electronică, distribuire de corespondentă. Scopurile noastre sunt reale și legitime. Nu vom prelucra date cu caracter personal într-alte scopuri fără acordul dvs. sau fără un temei legal. În situatia în care un vizitator care accesează site-ul nostru ne contactează prin formularul disponibil la sectiunea https://gaznordest.ro/new/contact/, datele cu caracter personal furnizate vor fi folosite doar în scopul identificării corecte a solicitantului și comunicării cu acesta a tuturor informatiilor cerute.

Durata stocării datelor personale colectate este în concordantă cu durata contractuală până la expirarea obligatiilor contractuale și termenele legale de arhivare.

 1. Transferul datelor este posibil a fi realizat doar către diverși împuterniciti ai GAZ NORD EST SA, însă cu asigurarea măsurilor de securitate corespunzătoare, fără a limita drepturile dvs. în vreun fel.
 2. Drepturile dumneavoastră sunt:

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulatie a acestor date:

 • Dreptul de retragere a consimtământului: în situatia în care prelucrarea se bazează pe consimtământ, vă puteti retrage consimtământul în orice moment și în mod gratuit prin formularea unei cereri scrise și depunerea acesteia la sediul nostru sau prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@gaznordest.ro  cu subiectul „retragere consimtământ”. Vă reamintim că furnizarea datelor dvs. reprezintă o obligatie necesară pentru încheierea sau desfășurarea unui contract, prelucrarea având la bază acest temei fiind considerată legitimă. Refuzul dvs., în calitate de client, atrage după sine imposibilitatea executării obligatiilor contractuale.
 • Dreptul de a vă adresa justitiei;
 • Dreptul de acces: aveti dreptul de a obtine din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective.
 • Dreptul la rectificare: aveti dreptul de a obtine din partea companiei, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în situatiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimtământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneti prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării: aveti dreptul de a obtine din partea noastră restrictionarea prelucrării în cazul în care contestati exactitatea datelor sau v-ati opus prelucrării, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor sau predominanta drepturilor dvs. în raport cu cele ale societătii. De asemenea, aveti acest drept atunci când prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneti ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor sau în situatia în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instantă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate și se bazează pe consimtământul Dvs.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Vă aducem la cunoștintă că nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalitătii dumneavoastră sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.
 • Dreptul de a depune o plângere Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – atunci când considerati că drepturile Dvs. mentionate mai sus au fost încălcate sau nu au fost luate suficiente măsuri pentru rezolvarea cererii dvs.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la sediul nostru din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100, Tel: 0232 722 200,  sau vă puteti adresa responsabilului nostru cu protectia datelor, printr-un e-mail la office@gaznordest.ro  

Despre Cookie-uri

Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitati site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile functionale sau pentru ca acestea să functioneze mai eficient, precum și pentru a furniza informatii detinătorilor site-ului.

Site-ul www.prismaserv.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informatii privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Google poate transfera informatiile colectate de Google Analytics către o tertă parte atunci când legislatia impune acest lucru sau atunci când respectiva tertă parte prelucrează informatiile în numele Google.

În conformitate cu conditiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Google.

Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Puteti controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriti. Puteti șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteti configura majoritatea browserelor să împiedice plasarea acestora.

Majoritatea browserelor vă permit:

 • să vedeti ce cookie-uri aveti și să le ștergeti în mod individual
 • să blocati cookie-uri ale unor terte părti
 • să blocati cookie-uri ale anumitor site-uri
 • să blocati setarea tuturor cookie-urilor
 • să ștergeti toate cookie-urile atunci când închideti browserul

Dacă optati pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveti în vedere că eventualele preferinte se vor pierde. De asemenea, dacă blocati cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor functiona în mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocati complet cookie-urile atunci când utilizati site-ul www.gaznordest.ro