Activitățile conexe cuprind, după caz:

  • Emiterea avizelor edilitare de orice fel;
  • Modificări ale obiectivelor sistemului, realizate la solicitarea consumatorului sau a unei terțe părți;
  • Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a consumatorilor;
  • Sistarea furnizării gazelor naturale;
  • Verificarea metrologică a dispozitivelor de măsură în cazul reclamaţiilor;
  • Acordare de asistenţă tehnică solicitanţilor din afara zonei de valabilitate a licenţei.

  • LISTA TARIFELOR prestari servicii specifice, 01.01.2016

 

 

  • LISTA TARIFELOR REGLEMENTATE ACTIVITATI CONEXE, DEVIZ , anexa 2, 01.01.2016