Puterile calorifice superioare exprimate în MWh/mc conf. ord ANRE nr. 62/24.06.2008

Puterile calorifice superioare publicate în data de 15 December 2019 valabile pentru ziua anterioară ale GAZ NORD EST

PCS HARLAU – 0.010666 [MWh/mc]
PCS COTNARI – 0.010666 [MWh/mc]
PCS CUCUTENI – 0.010666 [MWh/mc]
PCS BALS-BOURENI – 0.010666 [MWh/mc]

Istoricul de puteri calorifice superioare ale Gaz Nord Est și ale celorlalti operatori de sisteme de distribuție pot fi accesate utilizând acest link.