Puteri calorifice

Puterile calorifice superioare exprimate în MWh/mc conf. ord ANRE nr. 62/24.06.2008

Puterile calorifice superioare publicate în data de 07 Jun 2020 valabile pentru ziua anterioară ale GAZ NORD EST

PCS HARLAU - 0.011177 [MWh/mc]
PCS COTNARI - 0.011177 [MWh/mc]
PCS CUCUTENI - 0.011177 [MWh/mc]
PCS BALS-BOURENI - 0.011177 [MWh/mc]
PCS FRUMUSICA - 0.011177 [MWh/mc]

Istoricul de puteri calorifice superioare ale Gaz Nord Est și ale celorlalti operatori de sisteme de distribuție pot fi accesate utilizând acest link.