VERIFICAREA PERIODICĂ ȘI REVIZIA TEHNICĂ A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE

Verificarea periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009 și a procedurilor specifice şi constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

 1. verificarea traseului instalației de utilizare;
 2. verificarea stabilității conductelor montate pe suporturi (brățări, console etc.);
 3. verificarea integrității tuburilor de protectie;
 4. verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau detector portabil de gaze naturale,
 5. starea stratului de grund și vopsea aplicat conductelor de alimentare cu gaze naturale aparente, vopsirea acestora în culoarea convențională (galben);
 6. verificarea integrității racordurilor la aparatele de utilizare gaze naturale;
 7. verificarea funcționării robineților de închidere aferenți aparatelor de utilizare;
 8. verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente;
 9. verificarea funcționării echipamentelor și dispozitivelor auxiliare din componența instalației de utilizare și a instalației de alimentare cu energie electrică a acestora, după caz;
 10. verificarea tirajului coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor arse și prezentarea de către consumator a dovezii (nu mai veche de 6 luni) de curățare a acestora de către un agent economic autorizat;
 11. verificarea existenței și funcționării prizei de aer neobturabile;
 12. verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță, inclusiv a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale,
 13. verificarea echipamentelor de reglare din instalațiile de utilizare ale beneficiarului;
 14. verificarea conformității numărului de aparate de utilizare în funcțiune în teren cu cele aprobate, existente în evidența operatorului;
 15. verificarea  stării garniturilor. În cazul consumatorilor industriali și al instituțiilor publice, garniturile se vor înlocui la fiecare verificare periodică a instalației de utilizare. Pentru consumatorii casnici, se va verifica starea garniturilor și gradul de uzură al acestora. În cazul în care garniturile sunt uzate, acestea se vor înlocui.
 16. verificarea existenței Raportului de verificare tehnică periodică (VTP) al centralelor termice. Raportul de verificare trebuie să fie în original, în termen de valabilitate, semnat și ștampilat de o firmă autorizată ISCIR.
 17. în cazul în care, în instalația de utilizare, sunt în funcțiune aparate de utilizare echipate cu arzătoare având o putere instalată mai mare de 400kw, se va verifica în Livretul aparatului (cartea tehnică a arzătorului) dacă este admis ISCIR la funcționare de către o firmă autorizată ISCIR și dacă admiterea la verificare periodică este în perioada de valabilitate.

NOTA: În cazul în care beneficiarul nu prezintă V.T.P.-ul centralei termice sau Autorizarea ISCIR a arzătorului în termen de valabilitate, se va sista furnizarea gazelor naturale la centrala termică/arzător.

Verificările periodice la instalațiile de utilizare sunt obligatorii și se efectuează la intervale de maxim 2 ani.

Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare gaze naturale se face conform Normelor tehnice aprobate prin Ordinul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr.5/2009 și a procedurilor specifice la intervale de maximum10 ani sau în următoarele cazuri:

a)      după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă ce depășeste 6 luni;

b)      după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare gaze naturale.

Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 1. detectarea eventualele scăpări de gaze cu detectorul portabil de gaze naturale;
 2. sistarea furnizării gazelor naturale la instalația de utilizare supusă reviziei;
 3. verificarea traseului instalației de utilizare;
 4. verificarea stabilităţii conductelor montate pe suporturi (brăţări, console etc.);
 5. verificarea integrităţii tuburilor de protecţie;
 6. verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de efectuare a probelor de etanşeitate;
 7. starea stratului de grund şi vopsea aplicat conductelor de alimentare cu gaze naturale aparente, vopsirea acestora în culoarea convenţionala (galben);
 8. verificarea integrităţii racordurilor la aparatele de utilizare gaze naturale;
 9. verificarea funcţionării robineţilor de închidere aferenţi aparatelor de utilizare;
 10. verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;
 11. verificarea funcţionării echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din componenţa instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a acestora, după caz;
 12. verificarea tirajului coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor arse şi prezentarea de către consumator a dovezii (nu mai veche de 6 luni) de curăţare a acestora de către un agent economic autorizat;
 13. verificarea existenţei şi funcţionării prizei de aer neobturabile;
 14. verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă, inclusiv a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale;
 15. verificarea echipamentelor de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;
 16. verificarea conformităţii numărului de aparate de utilizare în funcţiune în teren cu cele aprobate, existente în evidenţa operatorului;
 17. verificarea existenţei Raportului de verificare tehnică periodică (VTP) al centralelor termice. Raportul de verificare trebuie să fie în original, în termen de valabilitate, semnat şi ştampilat de o firmă autorizată ISCIR;
 18. în cazul în care, în instalaţia de utilizare, sunt în funcţiune aparate de utilizare echipate cu arzătoare cu o putere instalată mai mare de 400 kw, se va verifica în Livretul aparatului (cartea tehnică a arzătorului) dacă este admis ISCIR la funcţionare de către o firmă autorizată ISCIR şi dacă admiterea la verificare periodică este în perioada de valabilitate;
 19. efectuarea probelor de etanşeitate şi rezistenţă la revizia instalaţiilor de utilizare. Probele  de presiune se efectuează pentru toată instalaţia supusă reviziei, numai după demontarea contoarelor, scoaterea din funcţiune a instalaţiei şi blindarea acesteia;
 20. efectuarea recepţiei tehnice a lucrărilor.

NOTĂ: În cazul în care beneficiarul nu prezintă V.T.P.-ul centralei termice sau Autorizarea ISCIR a arzătorului în termen de valabilitate, se va sista furnizarea gazelor naturale la centrala termică/arzător.

IMPORTANT!

Programarea instalațiilor la verificare/revizie va fi comunicată abonaților astfel:

 • primul anunț de informare se va afișa pe ușa de acces în scara blocului sau în cutia poștală (imobile individuale) cu 15 zile înainte de data programată;
 • al doilea anunț de informare se va afisa pe ușa de acces în scara blocului sau în cutia poștală (imobile individuale) cu 5 zile înainte de data programată;
 • al treilea anunț de informare se va afișa pe ușa de acces în scara blocului sau în cutia poștală (imobile individuale) cu 24 ore înainte de data programată.

În cazul în care, la data programată pentru verificare tehnică/revizie, abonatul nu este găsit acasă, echipa de verificare va pune pe ușa de acces în apartament, la loc vizibil, un afiș de informare privind obligația acestuia de a se reprograma telefonic la verificare/revizie, în termen de 5 zile, la dispeceratul Gaz Est.

În cazul în care, după implinirea termenului de 5 zile, abonatul nu s-a reprogramat, va fi informat cu afiș de informare pus pe ușa de acces în scara blocului privind o nouă programare (în termen de 5 zile de la informare) la verificare/revizie. Dacă nici la această dată nu s-a efectuat verificarea/revizia instalației se va face o ultimă informare cu afiș de informare pus pe ușa de acces în scara blocului privind o nouă programare (în termen 24 ore de la informare) la verificare/revizie. Dacă nici la această dată nu s-a efectuat verificarea/revizia instalației, se va sista furnizarea gazelor naturale până la efectuarea verificării/reviziei.