Înregistrare Index

Pentru a beneficia de facturarea consumului înregistrat de contor și a evita cantitățile estimate bazate pe consumul tău precedent, trebuie să ne transmiți lunar indexul. Poți face asta online.

Autocitirea se poate realiza doar de către consumatorii casnici, aflați în categoria C1-C2, pe data de 01 a fiecarei luni si se poate transmite in zilele 01 sau 02 ale lunii respective, pentru a fi luata in considerare la facturare.