Servicii

[ut_service_box color=”#333399″ background=”#ff9900″ opacity=”1″ icon=”fa fa-share” headline=”FURNIZARE” width=”half” last=”false” class=”add-bottom”] Furnizarea gazelor naturale înglobează activităţi şi operaţiuni legate de: achiziţia gazelor naturale, comercializarea acestora către consumatorii finali și relaţiile cu clienţii dezvoltate prin încheierea şi derularea contractelor de furnizare.  [/ut_service_box][ut_service_box color=”#333399″ background=”#ff9900″ opacity=”1″ icon=”fa-random” headline=”DISTRIBUȚIE” width=”half” last=”true” class=”add-bottom”] Distribuția gazelor naturale, se referă la ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de titularul licenței de distribuție pentru construcția, exploatarea și dezvoltarea capacităților de distribuție și utilizarea acestora. [/ut_service_box]
[ut_service_box color=”#333399″ background=”#ff9900″ opacity=”1″ icon=”fa-code-fork” headline=”PRESTĂRI SERVICII” width=”half” last=”false” class=”add-bottom”] Activităţi de verificare/revizie a instalaţiilor de utilizare aflate în proprietatea abonaţilor, puneri în funcţiune, schimbări abonat, emiterea avizelor de amplasament, recepţii tehnice. [/ut_service_box][ut_service_box color=”#333399″ background=”#ff9900″ opacity=”1″ icon=”fa-sign-out” headline=”ACTIVITĂȚI CONEXE” width=”half” last=”true” class=”add-bottom”] Emiterea avizelor edilitare; Modificări ale obiectivelor sistemului; Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare; Sistarea furnizării gazelor naturale; Verificarea metrologică; Acordare de asistenţă tehnică solicitanţilor din afara zonei de valabilitate a licenţei. [/ut_service_box]