Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei BUCUREȘTI:

• Proiectarea și execuția sistemelor de distribuție gaze naturale

• Proiectarea și execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

• Operator de distribuție și furnizare a gazelor naturale