certrom

•  A.R.C. – certificat de manager sistem calitate ISO 9001

•  A.R.C. – certificat de manager sistem mediu ISO 14001

•  A.R.C. – certificat de manager al Securității și Sănătății în Muncă OHSAS 18001