Contracte de furnizare

ABONAȚI CASNICI

Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii casnici:

  • copia actului de proprietate;
  • act de identitate.

ABONAȚI NONCASNICI

Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii noncasnici:

  • adresa către GAZ NORD EST S.A. prin care se solicită încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale (trebuie specificat numărul de cont şi banca);
  • copie dupa cod fiscal (Cod Unic de Înregistrare);
  • copie după cota de gaz;
  • copia actui de proprietate.