SFATURI PENTRU POSESORII DE CENTRALE TERMICE

Deşi centrala pe gaz este una dintre cele mai uşoare metode de a obţine confortul termic în apartament pe o perioadă nedeterminată, acest echipament atât de util poate deveni extrem de periculos dacă nu este instalat, utilizat şi verificat în conformitate cu prevederile legale.

Printre cele mai frecvente probleme care pot apărea se numără exploziile, dar şi intoxicaţiile cu monoxid de carbon provocate de scăpările de gaze. Unul dintre primele semne ale nefuncţionării în condiţii optime de siguranţă este zgomotul, care poate fi cauzat de o depunere de calcar sau de un reglaj defectuos. În aceste situaţii, nu ezitaţi să chemaţi un specialist!

Cunoscut fiind faptul că este mai bine să previi decât să combați, vă reamintim câteva reguli de bază pe care trebuie să le respectaţi pentru a evita accidentele:

  • montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice se va efectua, în mod obligatoriu, de personalul unei societăţi autorizate I.S.C.I.R. şi de producătorul centralei termice respective, care, la final, vă va elibera o serie de documente în conformitate cu prescripţiile tehnice I.S.C.I.R. în vigoare;
  • proiectarea şi executarea instalaţiei de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate de A.N.R.E.;
  • este de preferat să încheiaţi un contract de service cu o societate autorizată de I.S.C.I.R.; chiar dacă aveţi deja montată centrala termică de către persoane neautorizate, nu ezitaţi să luaţi legătura cu o societate autorizată de I.S.C.I.R. şi să îi solicitaţi efectuarea unei verificări tehnice şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare;
  • nu instalați centrala termică deasupra mașinilor de gătit sau a altor surse de vapori grași pentru că există riscul formării unor depuneri care vor afecta buna funcționare a centralei termice;
  • asigurați-vă că peretele şi dispozitivele de fixare sunt suficient de rezistente pentru a putea susţine greutatea centralei.

Trebuie să rețineți faptul că prescripțiile tehnice urmăresc să asigure protecția persoanelor, mediului și proprietății, interzicând existența în funcționare la utilizatorii finali a unor aparate necorespunzătoare – tocmai din acest motiv ele trebuie strict respectate.

O funcționare sigură și de durată a centralelor termice presupune ca uzura si fenomenul de îmbătrânire ale materialelor să fie cunoscute din timp și să fie înlăturate prin măsuri adecvate. Astfel a apărut necesitatea și obligativitatea efectuării verificărilor tehnice periodice. Responsabilitatea inițierii verificărilor tehnice periodice revine utilizatorului final. Despre obligativitatea efectuării acestor verificări tehnice periodice, utilizatorul va fi informat prin instruirea inițială, cu ocazia primei puneri în funcțiune și inmânării și semnării livretului aparatului. Semnarea acestui livret de către utilizatorul final semnifică însușirea de către acesta a obligației de a supune aparatul verificării tehnice periodice şi de a nu îl utiliza în lipsa autorizației de funcționare.

Verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi este obligatorie cel puțin o dată la 2 ani. Este strict interzisă încredinţarea centralelor termice unor persoane sau agenţi economici neautorizaţi I.S.C.I.R. pentru efectuarea de intervenţii sau reparaţii. Dacă aveți garanție pentru aparat de la o societate autorizată sau un contract de service, apelați la aceste societăți, întrucât cunosc cel mai bine tipul centralei dumneavoastra sau eventualele probleme ce pot aparea în funcţionarea acesteia.

În perioada dintre două verificări tehnice periodice aveţi următoarele obligaţii:

  • să respectaţi instrucţiunile de utilizare ale producatorului centralei termice, care vă sunt special destinate;
  • să respectaţi instrucţiunile şi recomandările firmei autorizate care a efectuat lucrările de punere în funcţiune şi, după caz, de verificare tehnică periodică;
  • în cazul constatării unei defecţiuni, să opriţi imediat aparatul şi să anuntaţi un prestator de servicii specializate autorizat. Repunerea în funcţiune este permisă numai după efectuarea remedierilor defecțiunii de către un prestator de specialitate autorizat I.S.C.I.R. în acest sens.

În concluzie, utilizatorii centralelor termice trebuie să rețină faptul că se pot bucura de autonomie în ceea ce privește încălzirea și apa caldă în locuințele proprii în condiții de maximă siguranță dacă respectă aceste reguli de bază, acordând toată atenţia acestor echipamente care pot deveni adevărate „bombe cu ceas” în cazul unei exploatări necorespunzătoare.