Alegerea sau schimbarea furnizorului

  • Furnizorul este persoana juridică titulară a licenței de furnizare emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care desfasoară activitatea de vânzare–cumpărare a gazelor naturale. În baza licenței de furnizare, acesta poate vinde gaze naturale oricărui consumator eligibil, indiferent de locul de consum al acestuia.

COMPARAREA PREȚURILOR


Înainte de a alege un furnizor, trebuie să consultaţi Comparatorul oferte-tip de furnizare a gazelor naturale de pe site-ul Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro). Pentru a identifica cea mai avantajoasă ofertă, vă recomandăm să ţineţi cont și de următoarele aspecte:
• Consumatorul eligibil are posibilitatea încheierii contractului de gaze naturale în următoarele variante: cu servicii incluse (prețul final include si tarifele reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv tariful de distribuție); fără servicii incluse (numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată, consumatorul încheind separat contracte pentru serviciile de distributie).
• Contractele comerciale între prestatorii de servicii şi beneficiari sunt încheiate în baza contractelor-cadru pentru prestarea serviciilor de distribuţie elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (contracte obligatorii, care nu permit derogări, cu excepţia clauzelor lăsate la latitudinea părţilor contractante. Actele aditionale la aceste contracte NU trebuie să contravină clauzelor obligatorii şi nici altor reglementări în vigoare.

CUM SE SCHIMBĂ FURNIZORUL?


Odată ales noul furnizor, trebuie să parcurgeţi următoarele etape:
• Încheiaţi cu noul furnizor contractul de furnizare a gazelor naturale (cu sau fără servicii incluse) care va intra în vigoare la o dată ulterioară, determinată în funcţie de posibilitatea dvs.
• În cazul în care încheiați contractul de furnizare fără servicii incluse, adresați-vă operatorului de sistem de distribuție în vederea încheierii contractului respectiv.
• Notificați furnizorului actual intenția dvs. de denunțare unilaterală a contractului încheiat cu acesta începând cu data la care intră în vigoare contractul încheiat cu noul furnizor. Faceți această notificare respectând termenul de 21 de zile prevăzut în Legea energiei electrice și a gazelor naturale. Notificarea se face printr-o adresa scrisa, semnată de către titularul contractului de furnizare actual ce se inregistrează la registratura furnizorului.
• Asigurați-vă că v-ați îndeplinit toate obligațiile de plată față de actualul furnizor care decurg până la momentul în care denunțarea unilaterală devine efectivă.
• Solicitați atât actualului furnizor, cât și noului furnizor determinarea indexului contorului în ziua în care se produce schimbarea furnizorului, asigurandu-vă astfel că nu vor exista neînțelegeri cu privire la cantitățile cuprinse în ultima factură emisă de actualul furnizor, respectiv prima factura emisă de noul furnizor.