REGULI PRIVIND UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR CU PIERDERI DE VIEŢI UMANE ŞI DISTRUGERI MATERIALE, SE VOR RESPECTA CU STRICTEŢE URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI:

Înainte de aprinderea focului:

 • Verificarea încaperilor în care funcţionează aparatele aferente centralelor termice şi aparatele de consum cu flacară liberă pentru asigurarea unei ventilaţii permanente;
 • Controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare: dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor. Aprinderea focului se face după aerisirea completă!
 • Verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
 • Ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

INDICAŢII SPECIALE

La utilizarea gazelor naturale, este INTERZIS:

 • Lăsarea focului nesupravegheat la aparatele neautomatizate;
 • Modificarea instalaţiilor de utilizare fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate;
 • Dormitul în încăperi cu focul aprins;
 • Dormitul în încăperi cu aparatele de utilizare neracordate la coş.

În cazul în care în încăperi se simte mirosul caracteristic al gazelor, se vor lua imediat următoarele măsuri:

 1. Nu se va aprinde nicio sursă de foc!
 2. Nu se manevrează aparatele electrice!
 3. Se deschid uşile şi ferestrele!
 4. Se sting toate focurile!
 5. Nu se doarme în astfel de încăperi!
 6. Se va anunța imediat unitatea distribuitoare la telefoanele de intervenție din afara încăperilor afectate, sau chiar din afara clădirii.