Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale

Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al GAZ NORD-EST SA, trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

Pasul 1: Completati in intregime CEREREA DE RACORDARE şi atașați TOATE DOCUMENTELE DE LA SECȚIUNEA 5 din Cerere

1Formularul tip se poate obține:
La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100; Accesând site-ul www.gaznordest.ro, sectiunea Informații Utile – Client nou – Racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale, prin descărcarea formularului (din acest link), completarea și semnarea acestuia;

Pasul 2: Depuneti Cererea de racordare

1Cererea completată în întregime și semnată pe fiecare pagina, însoțită de documentele solicitate (gasiti lista mai jos) și dovada plații tarifului de analiză se depune:
La Biroul Relații Clienți al GAZ NORD EST SA din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;


ATENTIE! Dacă cererea este incorect completată sau documentația este incompletă, Operatorul vă notifică pentru remedierea situației.

Lista cu documentele necesare care se depun impreuna cu Cererea de Racordare


Documente specifice, în copie conformă cu originalul:

Ghid de completare

Debit în Cererea de Racordare (Sectiunea 3 din Cerere)

 1. 1. CONSUM CASNIC
  Suprafata imobilului (mp) Aparate consumatoare GN Debit solicitat(mc/h)
  Pana in 150 1 sau 2 MG  + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 2,00 = 2,67/3,34 mc/h
  Intre 150-250 1 sau 2 MG  + 1 CT  1 sau 2 x 0,67 + 1 x 3,00 = 3,67/4,34 mc/h
  2 MG  + 2 CT   2 x 0,67 + 2 x 2,00 = 5,34 mc/h
  Intre 250-300 1 MG  + 1 CT  1 x 0,67 + 1 x 5,00 = 5,67 mc/h
  2 MG  + 2 CT   2 x 0,67 + 2 x 3,00 = 7,34 mc/h
  Intre 300-400 1 sau 2 MG  + 1 CT   1 sau 2 x 0,67 + 1 x 8,00 = 8,67/9,34 mc/h

Legenda:

MG –mașină de gatit

CT –centrală termică

GN – gaze naturale

 1. 2.CONSUM NONCASNIC – se vor solicita debitele specificate în fișele tehnice ale aparatelor consumatoare GN;