Preturi si tarife Racordare la reteaua de distributie

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, Ordinului A.N.R.E. nr. 9/2022, Ordinului A.N.R.E. nr. 7/2022, Ordinului A.N.R.E. nr. 10/2022, vă informăm că: 

    (1) Tariful de analiza a cererii de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale este de

Tarif analiza = 339,42 lei fara TVA, respectiv 403,91 lei TVA inclus;


   (2) valoarea tarifului T_(V) de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare

T(V) = 75 lei fara TVA, respectiv de 89.25 lei TVA inclus;


    (3) valoarea componentei de tarif T_(U) aferentă activităţilor de urmărire a lucrărilor, recepţiei tehnice şi punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;

T(U) = 1817,17 lei fara tva, respectiv 2162,43 lei TVA inclus.