22.02.2019 X X

Preturi si tarife Furnizare

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat:

Prețuri stabilite conform ORDINUL Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr.131/19.07.2018

Consumatori casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destînată consumului populației, conectați în sistemul de distribuție

Categoria B.1. Cu un consum anual de până la 23,25 MWh 135,15 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Categoria B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 132,71 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Categoria B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 131,50 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Categoria B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 127,84 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Prețuri stabilite conform ORDINUL Autoritatii Națională de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/22.10.2014

Consumatori noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destînată consumului populației, conectați în sistemul de distribuție

Categoria B.1. Cu un consum anual de până la 23,25 MWh 155,00 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Categoria B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 154,19 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Categoria B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 153,86 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Categoria B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 153,45 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA