Ce înseamnă și cum se aplică schema de sprijin?Potrivit Legii 259/2021, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 118/2021, au fost stabilite pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 anumite măsuri temporare de sprijin în domeniul energiei. Aceste măsuri sunt implementate cu susţinerea furnizorului tău, GAZ NORD EST S.A., şi au ca scop diminuarea efectelor măririi prețurilor de vânzare a energiei către clienții finali, ca urmare a creșterii fără precedent a costurilor de achiziție, atât pe piața locală, cât și pe cea europeană.

Află care este schema ta de susţinere


CLIENT CASNIC

1CARE SUNT BENEFICIILE MELE?
Pentru că eşti client casnic, vei beneficia de ambele măsuri de sprijin prezentate mai jos şi nu e nevoie să ne transmiţi alte informaţii sau documente.
- Plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul tău de furnizare există un preţ mai mare decât preţul plafonat de energie. Mai multe detalii sunt prezentate mai jos.
- Compensarea facturilor de energie electrică şi gaze naturale, aplicabilă doar dacă îndeplineşti criteriile necesare pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022). Acestea sunt detaliate mai jos.
!!! Vei beneficia în primul rând de plafonarea preţurilor de energie, iar ulterior se va aplica schema de compensare a facturilor.
2LA CE PREŢ ÎMI VA FI FACTURAT CONSUMUL?
Clienţii care folosesc energia în scop casnic vor beneficia de plafonarea preţului la gaze naturale dacă în contractul de furnizare există un preţ mai mare decât preţul plafonat de energie.
- Preţul final facturat de gaze naturale este plafonat la 0,37 lei/kWh.
- Preţul final facturat de energie electrică este plafonat la 1 leu/kWh.
!!! Preţul final facturat include componenta de preţ a energiei, precum şi celelalte tarife şi taxe, inclusiv TVA.
3VOI PRIMI COMPENSARE LA FACTURA DE GAZE NATURALE?
În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 vei primi o compensaţie de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare, doar dacă îndeplineşti simultan criteriile de mai jos.
- În contractul de furnizare există un preţ mai mare sau egal cu 0,125 lei/kWh*.
- Consumul din perioada sezonului rece se încadrează în 10,6 MWh, alocat în tranşe lunare, cu o abatere de max. 10%.
- Limita minimă a consumului este de 7 kWh/zi.
* Nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30.10.2021
Luna și anul Noiembrie 2021 Decembrie 2021 Ianuarie 2022 Februarie 2022 Martie 2022 Total
Consum zilnic de referință (kWh) 54,97 kWh/zi 77,60 kWh/zi 89,11 kWh/zi 89,73 kWh/zi 75,17 kWh/zi
Pondere consum mediu lunar (%) 14% 21% 24% 21% 20% 100%
Consum mediu lunar (kWh) 1.649,05 kWh 2.405,61 kWh 2.762,51 kWh 2.512,56 kWh 2.330,27 kWh 11.600,00 kWh
Consum mediu lunar (MWh) 1,649050 MWh 2,405610 MWh 2,762510 MWh 2,512560 MWh 2,330270 MWh 11,60000 MWh

IMPORTANT

  • Îţi recomandăm să fii atent la consumul de energie din perioada aplicării schemei de compensare, mai precis 1 noiembrie – 31 martie 2022. La final, odată cu încetarea schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distribuţie. Această factură va conţine, după caz, şi o recuperare a sumelor acordate dacă se constată că limita de consum a fost depăşită, nefiind astfel respectate condiţiile de acordare a compensaţiei.
Schema de compensare se aplică de la 1 noiembrie 2021 şi va fi vizibilă în facturile GAZ NORD EST S.A. emise începând cu luna decembrie întrucât acestea vor reprezenta în special consumul aferent lunii noiembrie.

Întrebări frecvente

În cazul în care beneficiez de ajutor de încălzire, mai pot beneficia de plafonarea preţurilor la energie şi de compensarea facturii de energie?
Da, chiar dacă beneficiezi de ajutor de încălzire, vei beneficia de compensarea facturilor şi plafonarea preţurilor de energie. Este important de reţinut că, în cazul clienţilor care beneficiează deja şi de ajutor de încălzire, compensarea facturilor va fi oferită dacă aceasta este mai mare decât valoarea ajutorului de încălzire. Aşadar, vei beneficia de o compensare calculată ca diferenţă între valoarea compensării prevăzută de lege şi valoarea ajutorului de încălzire. Acestă valoare va fi calculată automat şi se va aplica pe factura de energie.
Ce se întâmplă dacă într-o lună din perioada sezonului rece depăşesc pragul prevăzut pentru a primi compensarea facturii, dar eu am primit deja compensare pentru lunile anterioare. Se face imediat regularizarea sau se aşteaptă finalul perioadei?
Dacă într-o lună din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 nu îndeplineşti condiţiile necesare de consum, în luna respectivă nu vei beneficia de compensarea facturii de energie. În ceea ce priveşte regularizările de consum, acestea se fac ca şi până acum, iar suplimentar, se va mai face o regularizare după 31 martie 2022 conform prevederilor din OUG 118/2021.
Ce se întâmplă dacă la regularizarea efectuată după 31 martie 2021 reiese că am consumat mai mult decât pragul prevăzut pentru a primi compensarea pe factură, dar eu am primit deja compensare în fiecare lună a sezonului rece?
În cazul în care se constată la finalul perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 că limita de consum a fost depăşită, factura de regularizare va conţine toate sumele de compensare acordate în perioada de aplicare a OUG nr. 118/2021. Astfel, aceste sume vor fi recuperate prin intermediul facturii de regularizare întrucât nu au fost respectate condiţiile stabilite de lege pentru compensarea facturii.
Sub ce formă voi vedea pe factură preţul plafonat la energie?
În primul rând, pe factura ta de energie vei vedea, ca şi până acum, cantitatea de energie înmulţită cu preţul din contract. În plus, vei vedea suplimentar şi o valoare cu minus, iar aceasta are rolul de a reduce factura la o valoare calculată în baza preţului plafonat de energie, conform OUG nr. 118/2021.
Compensarea facturilor de energie este acordată dacă depăşesc limitele prevăzute, inclusiv marja de 10%?
Compensarea nu se acordă în cazul în care se depăşesc limitele impuse de OUG 118/2021, inclusiv marja de maximum 10%.

ASOCIATIE DE PROPRIETARI

1CARE SUNT BENEFICIILE ASOCIAŢIEI PE CARE O REPREZINT?
Asociaţia de proprietari pe care o reprezinţi va beneficia de următoarele măsuri de sprijin.
- Plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul de furnizare există un preţ mai mare decât preţul plafonat de energie. Mai multe detalii sunt prezentate mai jos.
- Compensarea facturilor de energie electrică şi gaze naturale, aplicabilă doar dacă îndeplineşti criteriile necesare pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022). Acestea sunt detaliate mai jos. În plus, pentru a beneficia de compensare, reprezentantul asociaţiei de proprietari va depune lunar modalitatea de repatizare a consumului total şi a consumului corespunzător fiecărui apartament, prin posta catre GAZ NORD EST S.A., la adresa: Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;
Modelul este disponibil aici
2LA CE PREŢ VA FI FACTURAT CONSUMUL?
Asociaţiile de proprietari vor beneficia de plafonarea preţului la gaze naturale şi energie electrică dacă în contractul de furnizare există un preţ mai mare decât preţul plafonat.
- Preţul final facturat de gaze naturale este plafonat la 0,37 lei/kWh.
Preţul final facturat include componenta de preţ a energiei, precum şi celelalte tarife şi taxe, inclusiv TVA.
3ASOCIAŢIA VA PRIMI COMPENSARE LA FACTURA DE GAZE NATURALE?
În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se acordă o compensaţie de cel mult 33% din valoarea componenței preţului gazelor naturale din contractul de furnizare, dacă sunt îndeplinite simultan criteriile de mai jos, inclusiv pentru asociaţiile de proprietari cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale şi care are un singur punct de consum.
- În contractul de furnizare există un preţ mai mare sau egal cu 0,125 lei/kWh*.
- Consumul în perioada sezonului rece se încadrează în 10,6 kWh, alocat în tranşe lunare, cu o abatere de maximum 10% pentru fiecare consumator casnic.
- Limita minimă a consumului pentru fiecare consumator casnic este de 7 kWh/zi.
* Nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30.10.2021.

IMPORTANT

  • Îţi recomandăm să fii atent la consumul de energie din perioada aplicării schemei de compensare, mai precis 1 noiembrie – 31 martie 2022. La final, odată cu încetarea schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de distribuţie. Această factură va conţine, după caz, şi o recuperare a sumelor acordate dacă se constată că limita de consum a fost depăşită, nefiind astfel respectate condiţiile de acordare a compensaţiei.
Schema de compensare se aplică de la 1 noiembrie 2021 şi va fi vizibilă în facturile GAZ NORD EST S.A. emise începând cu luna decembrie întrucât acestea vor reprezenta în special consumul aferent lunii noiembrie.

Întrebări frecvente

Reprezint o asociaţie de proprietari care are instalată o centrală de bloc şi în care 11 din cele 20 de apartamente folosesc încălzirea centralizată şi gazul la aragaz. Asociaţia va beneficia de compensarea facturilor de gaze naturale?
Da, conform OUG nr. 118/2021 schema de compensare se aplică pentru asociaţiile de proprietari cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale şi care au un singur punct de consum care deserveşte, în scop de încălzire, spaţiile locative din asociaţie. Acestea trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii. În contractul de furnizare gaze naturale să existe un preţ mai mare de 0,125 lei/kWh (nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30.10.2021). Consumul din perioada sezonului rece se încadrează în 10,6 MWh, alocat în tranşe lunare, cu o abatere de maximum 10% pentru fiecare consumator casnic din cadrul asociaţiei. Limita minimă a consumului este de 7 kWh pe zi, pentru fiecare apartament.
Sub ce formă voi vedea pe factură preţul plafonat la energie?
În primul rând, pe factura ta de energie vei vedea, ca şi până acum, cantitatea de energie înmulţită cu preţul din contract. În plus, vei vedea suplimentar şi o valoare cu minus, iar aceasta are rolul de a reduce factura la o valoare calculată în baza preţului plafonat de energie, conform OUG nr. 118/2021.
Ce se întâmplă dacă într-o lună din perioada sezonului rece se depăşeşte pragul prevăzut pentru a primi compensarea facturii, dar asociaţia de proprietari a primit deja compensare pentru lunile anterioare. Se face imediat regularizarea sau se aşteaptă finalul perioadei?
Dacă într-o lună din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 nu îndeplineşti condiţiile necesare de consum, în luna respectivă nu vei beneficia de compensarea facturii de energie. În ceea ce priveşte regularizările de consum, acestea se fac ca şi până acum, iar suplimentar, se va mai face o regularizare după 31 martie 2022 conform prevederilor din OUG 118/2021.
Ce se întâmplă dacă la regularizarea efectuată după 31 martie 2021 reiese că asociaţia de proprietari a consumat mai mult decât pragul prevăzut pentru a primi compensarea pe factură, dar a primit deja compensare în fiecare lună a sezonului rece?
În cazul în care se constată la finalul perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 că limita de consum a fost depăşită, factura de regularizare va conţine toate sumele de compensare acordate în mod necuvenit pe perioada de aplicare a OUG nr. 118/2021. Astfel, aceste sume vor fi recuperate prin intermediul facturii de regularizare întrucât nu au fost respectate condiţiile stabilite de lege pentru compensarea facturii.

CLIENT NON-CASNIC

1CARE SUNT BENEFICIILE MELE?
Ȋn funcţie de categoria de client din care faci parte, vei beneficia de una dintre măsurile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă 118/2021, cu condiţia de a ne transmite o cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere.
In vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienții finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) -c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în categoria de intreprinderi mici și mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, vor depune și o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1.9.
Cererea, declarațiile pe proprie răspundere conf. Anexelor 1.8 și 1.9 pot fi transmise prin email: office@gaznordest.ro, sau prin posta catre GAZ NORD EST S.A., la adresa: Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;
2VOI BENEFICIA DE PLAFONAREA PREŢURILOR LA ENERGIE?
Dacă te încadrezi în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă 118/2021 pentru aplicarea măsurii de plafonare a preţurilor la energie (vezi categoriile de clienţi detaliate mai jos), preţurile care se vor aplica sunt următoarele:
- Preţul final facturat de gaze naturale este plafonat la 0,37 lei/kW
3VOI BENEFICIA DE EXCEPTAREA DE LA PLATA ANUMITOR TARIFE REGLEMENTATE?
Dacă te încadrezi în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă 118/2021 pentru aplicarea acestei măsuri (vezi categoriile de clienţi detaliate mai jos), vei beneficia de exceptarea de la plata contravalorii următoarelor tarife reglementate:
- Ȋn cazul gazelor naturale: exceptarea de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.

IMPORTANT

  • Pentru a beneficia de plafonarea preţurilor la energie sau de exceptarea de la plata anumitor tarife reglementate, este necesar să te încadrezi în una dintre categoriile de clienţi prevăzute în OUG 118/2021 și să ne transmiţi o cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere.
După data de 01 aprilie 2022, când nu se va mai aplica schema de sprijin, preţul final facturat va fi cel stipulat în contractul încheiat cu noi, furnizorul tău de energie.

Întrebări frecvente

Ce categorie de clienţi beneficiază de plafonarea preţurilor și ce categorie de clienţi beneficiază de exceptarea de la plata anumitor tarife reglementate?
De plafonarea preţurilor la energie beneficiază atât clienţii casnici și asociaţiile de proprietari, dar și clienţii non-casnici care fac parte din următoarele categorii: spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice și private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creșe; organizaţii neguvernamentale înființate potrivit dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum și unitățile de cult astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare; furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare. De exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate beneficiază clienţii care fac parte din următoarele categorii: întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (IMM-uri), cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare; microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.
Dacă mă încadrez în categoria clienţilor care beneficiază de plafonarea preţului la energie, cu ce preţ îmi va fi facturat consumul dacă în contract am un preţ mai mic decât cel menţionat în OUG?
Ȋn cazul în care preţul stipulat în contractul de furnizare energie încheiat cu PRISMA SERV COMPANY este mai mic decât cel menţionat în OUG 118/2021, consumul va fi facturat cu preţul din contract.
Pot beneficia atât de plafonare, cât și de exceptarea de la plata anumitor tarife reglementate?
Ȋn situaţia în care te încadrezi atât în criteriile prevăzute pentru exceptarea de la plata anumitor tarife reglementate, cât și în cele pentru plafonarea preţurilor la energie, este necesar să alegi, conform OUG 118/2021, doar una dintre ele.
Cererea și declaraţia se trimit în fiecare lună?
Cererea și declaraţia pe proprie răspundere se trimit o singură dată. Doar în cazul în care, ulterior declaraţiei date, intervin modificări privind categoria de client din care faci parte, trebuie să actualizezi declaraţia pe proprie răspundere și să ne-o transmiţi din nou.
Există o limită maximă sau minimă a unui consum mediu lunar pentru care se aplică plafonarea de preţ?
Dreptul de a beneficia de plafonarea preţurilor în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 rezultă din încadrarea într-una dintre următoarele categorii de clienţi, fără a exista o limită maximă sau minimă a consumului mediu lunar: spitale publice și private, unităţi de învăţământ publice și private, creșe, organizaţii neguvernamentale, unități de cult, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale.