MONITORIZAREA ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE

În cazul în care un abonat are suspiciuni privind corecta funcționare și înregistrare a echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale, acesta va face o solicitare scrisă către GAZ NORD-EST SA privind monitorizarea funcționării acestuia. Serviciul Distribuție va stabili de comun acord cu solicitantul data efectuării monitorizării.

Monitorizarea funcționării echipamentului de măsurare se va face în etape, în prezența solicitantului, după cum urmează:

etapa I: monitorizarea echipamentului cu toate aparatele de utilizare oprite; durata monitorizarii = 15 minute. Se va consemna în graficul de monitorizare indexul contorului atât la începutul cât și sfârșitul perioadei de monitorizare.

etapa II: monitorizarea echipamentului la consum minim (se va pune în funcțiune un arzător, respectiv ochiul mare de la aragaz, reglat la consum minim); durata monitorizării = 30 minute. Se va consemna în graficul de monitorizare indexul contorului atât la începutul cât şi sfârşitul perioadei de monitorizare.

etapa III: monitorizarea echipamentului cu toate aparatele de utilizare oprite; durata monitorizarii = 15 minute. Se va consemna în graficul de monitorizare indexul contorului atât la începutul cât şi sfârşitul perioadei de monitorizare.

etapa IV: monitorizarea echipamentului cu toate aparatele de utilizare în funcţiune; durata monitorizării = 15 minute. Se va consemna în graficul de monitorizare indexul contorului atât la începutul cât şi sfârşitul perioadei de monitorizare.

etapa V: monitorizarea echipamentului cu toate aparatele de utilizare oprite; durata monitorizării = 15 minute. Se va consemna în graficul de monitorizare indexul contorului atât la începutul cât şi sfârşitul perioadei de monitorizare.

etapa VI: monitorizarea echipamentului la consum minim (se va pune în funcţiune un arzător, respectiv ochiul mare de la aragaz, reglat la consum minim); durata monitorizării = 30 minute. Se va consemna în graficul de monitorizare indexul contorului atât la începutul cât şi sfârşitul perioadei de monitorizare.

Graficul de monitorizare (F.IL15-PP.06-02), completat si semnat de catre delegatul GAZ NORD-EST SA şi de către solicitant se va depune la şeful serviciului Distribuţie pentru analiză. În funcţie de înregistrările înscrise în grafic, se va stabili dacă echipamentul înregistrează corect sau nu.

În cazul în care, în urma analizei, se constată că echipamentul de măsurare înregistrează eronat, se vor lua măsuri pentru înlocuirea acestuia din instalație și recalcularea consumului de gaze naturale la punctul de consum în sistem prezumat. Echipamentul de măsurare va fi transmis producătorului sau unui laborator de reparații autorizat în vederea reparării.

Rezultatul analizei se va face cunoscut solicitantului în scris.