Modificari administrative

Pentru orice modificare administrativa (transcriere/inchiriere, etc) trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

 

Pasul 1: Completati in intregime CEREREA DE MODIFICARI ADMISTRATIVE şi atașați TOATE DOCUMENTELE DE LA SECTIUNEA 4 din Cerere

Formularul  tip se poate obține:

  • La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;
  • Accesând site-ul www.gaznordest.ro prin descărcarea formularului (din acest link)

Pasul 2: Depuneti cererea de modificari administrative

Cererea completată în întregime și semnată pe fiecare pagina, însoțită de documentele solicitate (gasiti lista mai jos) se depune:

  • Prin POSTA /la Biroul Relații Clienți al GAZ NORD EST SA din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;

ATENTIE : Dacă cererea este incorect completată sau documentația este incompletă, Operatorul vă notifică pentru remedierea situației.

Lista cu documentele necesare care se depun impreuna cu Cererea de Modificari Adminstrative

Persoană fizică:

a) copia B.I. /C.I. proprietarului și/sau chiriașului;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;

c) dovada plății ultimei facturi de gaze naturale.

Persoană juridică:

a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv actul
de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în
care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
c) dovada plății ultimei facturi de gaze naturale.

*În funcție de particularitățile actelor pe care dvs. le prezentați, pot fi solicitate documente suplimentare față de cele
menționate mai sus.
** În cazul cererilor de suplimentare debit se va trimite către OSD doar cererea completată cu datele clientului existent.

Cererea în original, completată și semnată pe fiecare pagină, împreună cu copii după documentele atașate se poate depune prin Poștă/Curierat Rapid, sau la sediul societatii.