MODERNIZARE

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE

În cazul conductelor situate pe străzi care urmează a fi supuse modernizării, se verifică în prealabil, prin sondaj, starea tehnică a conductelor, stabilindu-se măsurile necesare pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă.

Efectuarea intervenţiilor sau executarea cuplării conductelor noi la conductele în funcţiune se face în raport de complexitatea şi natura lucrărilor, prin:

  • închiderea şi / sau depresurizarea reţelei;
  • reducerea presiunii de regim în reţea şi utilizarea dispozitivelor speciale de cuplare.