LUCRĂRI LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

SISTARE FURNIZARE

Sistarea furnizării gazelor naturale la consumatori se va face prin închiderea robineţilor din instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare, în următoarea ordine:

  • se închide robinetul de contor;
  • se închide robinetul de incendiu;
  • se închide robinetul de branşament.

Punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare se va face prin deschiderea robineţilor din instalaţia de racordare şi instalaţia de utilizare, în următoarea ordine:

  • se deschide robinetul de branşament;
  • se deschide robinetul de incendiu;
  • se deschide robinetul de contor.

NOTĂ: dacă la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare se constată că, după deschiderea robinetului de contor, echipamentul de măsurare înregistrează un consum, se va închide robinetul de contor şi se vor efectua următoarele verificări în instalaţie:

  • dacă toţi consumatorii de gaze naturale sunt închişi, se vor verifica eventualele neetanşeităţi la îmbinările filetate ale instalaţiei de utilizare;
  • se vor verifica eventualele neetanşeităţi ale fitingurilor şi armăturilor montate în instalaţie.

Punerea în funcţiune a instalaţiilor se va face numai după eliminarea neconformităţilor constatate.

Cerere de solicitare privind sistarea furnizării serviciului