DEZAFECTĂRI

Pentru scoaterea definitivă din funcțiune a unei conducte, se parcurg următoarele etape:

 • evacuarea gazelor naturale din conductă;
 • tăierea capetelor conductei;
 • obturarea cu capace sudate a capetelor.

Pentru scoaterea definitivă din funcțiune a unui branșament se parcurg următoarele etape:

 • evacuarea gazelor naturale din branșament;
 • tăierea capetelor branșamentului;
 • obturarea branșamentului în vederea recuperării acestuia, după caz.

Pentru dezafectarea unei conducte se întocmește un program de lucru care cuprinde următoarele date şi măsuri suplimentare:

 • planul de amplasare al conductei, cu modificările la zi şi cu menţionarea dispozitivelor de refulare a gazelor, a zonelor de lucru periculoase;
 • alte construcţii şi instalaţii nou amplasate pe traseu;
 • tronsoanele care nu se pot demonta odată cu dezafectarea conductei;
 • desfiinţarea tuturor marcajelor, răsuflătorilor şi dispozitivelor de refulare amplasate de-a lungul conductei dezafectate;
 • marcarea cu vopsea sau tăbliţe a zonelor periculoase;
 • locul de tăiere şi blindare a tuturor capetelor şi legăturilor;
 • alte elemente necesare pentru siguranţa lucrării;
 • obligativitatea încheierii unui proces-verbal la terminarea lucrărilor.

Cerere de solicitare privind sistarea furnizării serviciului