Informații utile

citește

Preturi si tarife Furnizare

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat:

Prețuri stabilite conform ORDINULUI Autoritatii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/24.06.2019:

Consumatori casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populației, conectați în sistemul de distribuție

Categoria C.1. Cu un consum anual de până la 280 MWh 140,38 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Categoria C.2. Cu un consum anual între 280 MWh şi 2800 MWh 139,41 lei/MWh *Tarif fără acciză şi TVA

Preturi si tarife Distributie

Prețurile finale reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale, conf. Ord. Autoritatii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/24.06.2019:

Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție

Categoria C.1. Cu un consum anual de până la 280 MWh 31,94 lei/MWh *Tarif fără TVA

Categoria C.2. Cu un consum anual între 280 MWh şi 2800 MWh 30,98 lei/MWh *Tarif fără TVA

Preturi si tarife Racordare la reteaua de distributie

a) nivelul componentelor sau tarifelor aferente procesului de racordare aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv:

    (i) tariful de analiză a cererii de racordare la sistem;

Tarif analiza = 70 Ron

   (ii) valoarea tarifului T_(V) de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;

T(V) = 50,00 Ron (include verificarea proiectului)

    (iii) valoarea tarifului T_(P) de proiectare a instalaţiei de racordare, realizată de OS;

T(P) = 300,00 Ron (include proiectarea racordului și a postului de reglare măsurare)

    (iv) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C_(E) aferentă activităţilor de execuţie, prevăzute în tabelul 2.a din anexa nr. 2 în cazul OSD;

C(E) = c(s) + c(m)* (l(b)-lmin) + s = 660 Ron
C(P) = 100, 38 Ron
C(S) = 450 Ron
nr. crt.Material 
Bransament
Diametru 
(mm/inch)
Tarif standard 
(lei)
Tarif unitar 
(lei)
1PE3250080
2PE4055085
3PE5060090
4PE6390095
5PE75790100
6PE901050105
7PE1101260110
8PE1251460115
9PE1401580120
10PE1601770130
11PE1801960140
12PE2001930150
13PE2252350150
14PE2502610170
15PE2802880180
16PE3153400190
17PE3553950200
18OL1”45080
19OL1 1/2”55090
20OL1 1/4″50085
21OL2”60095
22OL2 1/2”790100
23OL3”920105
24OL3 1/2″1060110
25OL4”1240115
26OL5″1370120
27OL6”1520130
28OL8”1680140
29OL10”1880150
30OL12”2090160
31OL14”2330170
32OL16”2580180
33OL18″2850190
34OL20″3160200

T(E) = C(E) + C(P) + C(S) = 1210,38 Ron (include execuția racordului, postului de reglare-măsurare, refacerea terasamentelor și lucrări speciale, după caz)

    (v) valoarea componentei de tarif T_(U) aferentă activităţilor de urmărire a lucrărilor, recepţiei tehnice şi punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;

T(U) = 0,00 Ron (include urmărirea lucrărilor și punerea în funcțiune a racordurilor și posturilor de reglare-măsurare gaze naturale, suportat de OSD pentru solicitant)

    (vi) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C_(S) aferentă costurilor PRM/PR/PM, conform tabelului 3.a din anexa nr. 3 în cazul OSD;

nr. crt.Tip Post/ 
Statie Reglare masurare
Debit maxim (mc/h)Tarif (lei)
1PRM10450
2PRM16460
3PRM20480
4PRM25500
5PRM35550
6PRM40650
7PRM50770
8PRM65900
9PRM751050
10PRM1001250
11PRM1251550
12PRM1401850
13PRM1602150
14PRM2503050
15PRM2002550
16PRM5004500

    b) valoarea estimativă a componentei T_(A), defalcată pe costurile estimative ale emiterii documentelor şi costurile proprii ale OS, respectiv C_(A,E) şi C_(A,OS).

T(A) = C(A,E) + C(A,OS)

T(A) – componenta tarifului de racordare la SD/ST aferenta costurilor pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si a autorizatiilor emise de autoritatile/organismele abilitate, precum si a autorizatiei de construire a instalatiei de racordare;

C(A,E) = 0,00 Ron (aici intra deplasarea, depunerea documentatiilor si achitarea CU, avize si autorizatia de construire)

C(A,OS) = 239,69 Ron (aici intra documentatiile standard, avize apa, mediu, curent electric, transgaz, telefonizare, fibra optica, ce nu necesita documentatii speciale!, intocmirea, depunerea si achitarea documentelor la inspectoratul de stat in constructii)

C(A,OS) Speciale = 0,00 Ron (aici intra documentatii ce trebuie intocmite in vederea obtinerii avizelor speciale (Drumuri Nationale),Studii gospodarire ale apelor, CFR, etc)

*La toate preturile si tarifele mentionate mai sus se adauga TVA

Înregistrare Index

Pentru a beneficia de facturarea consumului înregistrat de contor și a evita cantitățile estimate bazate pe consumul tău precedent, trebuie să ne transmiți lunar indexul. Poți face asta online.

Autocitirea se poate realiza doar de către consumatorii casnici, aflați în categoria C1-C2, pe data de 01 a fiecarei luni si se poate transmite in zilele 01 sau 02 ale lunii respective, pentru a fi luata in considerare la facturare.

Raportari Furnizare

Standard de performanta furnizare

Indicatori 2019

Indicatori 2018

Indicatori 2015

Indicatori 2013

Indicatori 2012

Indicatori 2011

Indicatori 2010

Indicatori 2009

Indicatori 2008

Alte Anexe

Raportari Distributie

Standarde de performanță 2019

Standarde de performanță 2018

Standarde de performanță 2017

Standarde de performanță 2016

Standarde de performanță distributie 2006-2015

RACORDAREA LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE

Racordare

Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al GAZ NORD-EST SA, trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

Pasul 1: Completati in intregime CEREREA DE RACORDARE şi achitaţi TARIFUL DE ANALIZĂ AL CERERII

Formularul  tip se poate obține:

 • La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;
 • Accesând site-ul www.gaznordest.ro, sectiunea Informații Utile – Client nou, prin descărcarea formularului, completarea și semnarea acestuia;

Tariful reglementat, de analiză al cererii de racordare este de 83,30 lei (TVA inclus).

Pasul 2: Depuneti cererea de racordare

Cererea completată și semnată pe fiecare pegina, însoțită de documentele solicitate și dovada plații tarifului de analiză se pot depune:

 • La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;

ATENȚIE :

Dacă cererea este incorect completată sau documentația este incompletă , Operatorul vă notifică pentru remedierea situației.

Dacă în termen de 30 de zile de la primirea notificării nu ați retransmis documentația corectată/completată CEREREA SE CLASEAZĂ FĂRĂ RESTITUIREA TARIFULUI DE ANALIZĂ.

Documente necesare pentru obţinerea Avizului Tehnic de Racordare

Documente comune pentru persoane fizice/persoane juridice/asociații de proprietari:

Mandat – în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor .

DE RETINUT:

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor se prezintă in formă autentica.

Documente specifice:

Persoană fizică:

a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) ,autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de  închiriere/comodat/ donaţie/ certificat de moştenitor/ etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Asociaţie locatari/proprietari:

a) copia actului de constituire a asociaţiei;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală;

c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

Persoană juridică:

a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:

(i) extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) și după caz: autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor/extras CF din anul curent (nomenclator stradal) etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuție a gazelor naturale 

2. Punct de roua al apei (°C): maximum -15°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala2;
3. Punct de roua al hidrocarburilor (°C): maximum 0°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala3;
4. Valoarea minima admisa pentru puterea calorifica superioara repartizata la volum este 7.840 Kcal/m3;
5. Temperatura maxima admisa a gazelor naturale: 50°C;
6. Continutul de impuritati mecanice (g/m3): maximum 0,05;

Pasul 3: Operatorul stabileşte soluţia tehnică de racordare

Pasul 4: Operatorul vă transmite(dupa caz)

 • avizul tehnic de racordare;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract de racordare;
 • avizul tehnic de principiu;
 • studiul tehnico-economic privind finanţarea lucrărilor de extindere şi/sau de redimensionare a conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;
 • oferta de contract de racordare;

Pasul 5: Încheiaţi ÎN MAXIM 30 DE ZILE de la primirea ofertei – contractul de racordare

şi, după caz, contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractul privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării.

Pasul 6: Achitaţi tariful de racordare la Operator

şi, după caz, cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie, conform termenelor stabilite in contract.

Pasul 7: După achitarea tarifului de racordare

Operatorul realizează obiectul contractului de racordare;

Ghid de completare

Debit în Cererea de Racordare (Sectiunea 3 din Cerere)

 1. 1. CONSUM CASNIC
  Suprafata imobilului (mp) Aparate consumatoare GN Debit solicitat(mc/h)
  Pana in 150 1 sau 2 MG  + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 2,00 = 2,67/3,34 mc/h
  Intre 150-250 1 sau 2 MG  + 1 CT  1 sau 2 x 0,67 + 1 x 3,00 = 3,67/4,34 mc/h
  2 MG  + 2 CT   2 x 0,67 + 2 x 2,00 = 5,34 mc/h
  Intre 250-300 1 MG  + 1 CT  1 x 0,67 + 1 x 5,00 = 5,67 mc/h
  2 MG  + 2 CT   2 x 0,67 + 2 x 3,00 = 7,34 mc/h
  Intre 300-400 1 sau 2 MG  + 1 CT   1 sau 2 x 0,67 + 1 x 8,00 = 8,67/9,34 mc/h

Legenda:

MG –mașină de gatit

CT –centrală termică

GN – gaze naturale

 1. 2. CONSUM NONCASNIC – se vor solicita debitele specificate în fișele tehnice ale aparatelor consumatoare GN;

Informații utile privind racordarea:

Programul de lucru cu publicul
Registru de evidență a cererilor de racordare
Registru de evidență a lucrărilor puse în funcțiune în cursul anului
Lista privind verificatorii atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Lista privind operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Consumatori GN – racordare, contractare – Raspunsuri cadru

I.TARIF RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE
II. NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN DOMENIU
III. DESPRE CONTRACTE
IV. VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE
V. PRETUL FINAL REGLEMENTAT PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE
VI. NEMULTUMIRI PRIVIND SERVICIILE PRESTATE DE AGENTII ECONOMICI AUTORIZATI
VII. NEMULTUMIRI FATA DE SERVICIILE PRESTATE DE OPERATORII DE DISTRIBUTIE
VIII. MONTAREA DETECTOARELOR DE GAZE NATURALE
IX. INCALCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
X. SISTAREA FURNIZARII GAZELOR NATURALE
XI.CONTORUL DE GAZE NATURALE
XII.ASIGURAREA CONTINUITATII IN FURNIZAREA GAZELOR NATURALE
XIII. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORULUI IZOLAT

I. TARIF RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE – Raspuns cadru

Pentru racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale trebuie sa achitati operatorului un tarif de racordare. Acesta este reglementat in anexa nr. 5 la Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tariful de racordare se achita in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului de racordare, daca partile nu convin alte modalitati de plata, fara insa a depasi data punerii in functiune a instalatiei de racordare.
Formula de calcul a tarifului de racordare (T) la sistemul de distributie este:
                                                            T = TA + TB + TC
unde:
TA – reprezinta tariful aferent autorizatiei de construire si a tuturor avizelor locale  necesare;
Aceasta componenta acopera costurile impuse de legislatia in vigoare pentru obtinerea autorizatiei de construire, a avizelor de la detinatorii de utilitati (apa, canal, energie electrica, telecomunicatii, energie termica, etc.).
 TB – reprezinta tariful aferent realizarii bransamentului;
Valoarea acestei componente difera in functie de diametrul si lungimea instalatiei de racordare, de materialul conductei de bransament, de categoria terenului in care va fi amplasat bransamentul.
TC – reprezinta tariful aferent postului/statiei de reglare masurare.
Valoarea acestei componente difera in functie de tipul, marimea si dotarea postului/statiei de reglare masurare. Valoarea componentei TC nu include costurile aferente contoarelor/sistemelor de masurare a debitelor de gaze naturale.

            Va recomandam sa solicitati operatorului justificarea cu documente a tarifului de racordare si sa verificati corectitudinea calcularii acestuia.

Read more