Informații utile

citește

Raportari Furnizare

Standard de performanta furnizare

Raport de informare a consumatorilor casnici – 2015

Raport de informare a consumatorilor casnici – 2013

Raport de informare a consumatorilor casnici – 2011

Raport de informare a consumatorilor casnici – 2010

Raport de fundamentare privind cererea de gaze naturale si sursele de acoperire a acesteia – trimestrul IV 2008

Raportari Distributie

Standarde de performanță 2018

Standarde de performanță 2017

Standarde de performanță 2016

Standarde de performanță distributie 2006-2015

RACORDAREA LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE

Racordare

Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al GAZ NORD-EST SA, trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

Pasul 1: Completati in intregime CEREREA DE RACORDARE şi achitaţi TARIFUL DE ANALIZĂ AL CERERII

Formularul  tip se poate obține:

 • La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;
 • Accesând site-ul www.gaznordest.ro, sectiunea Informații Utile – Client nou, prin descărcarea formularului, completarea și semnarea acestuia;

Tariful reglementat, de analiză al cererii de racordare este de 83,30 lei (TVA inclus).

Pasul 2: Depuneti cererea de racordare

Cererea completată și semnată pe fiecare pegina, însoțită de documentele solicitate și dovada plații tarifului de analiză se pot depune:

 • La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;

ATENȚIE :

Dacă cererea este incorect completată sau documentația este incompletă , Operatorul vă notifică pentru remedierea situației.

Dacă în termen de 30 de zile de la primirea notificării nu ați retransmis documentația corectată/completată CEREREA SE CLASEAZĂ FĂRĂ RESTITUIREA TARIFULUI DE ANALIZĂ.

Documente necesare pentru obţinerea Avizului Tehnic de Racordare

Documente comune pentru persoane fizice/persoane juridice/asociații de proprietari:

Mandat – în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor .

DE RETINUT:

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor se prezintă in formă autentica.

Documente specifice:

Persoană fizică:

a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) ,autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de  închiriere/comodat/ donaţie/ certificat de moştenitor/ etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Asociaţie locatari/proprietari:

a) copia actului de constituire a asociaţiei;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală;

c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

Persoană juridică:

a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:

(i) extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) și după caz: autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor/extras CF din anul curent (nomenclator stradal) etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuție a gazelor naturale 

2. Punct de roua al apei (°C): maximum -15°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala2;
3. Punct de roua al hidrocarburilor (°C): maximum 0°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala3;
4. Valoarea minima admisa pentru puterea calorifica superioara repartizata la volum este 7.840 Kcal/m3;
5. Temperatura maxima admisa a gazelor naturale: 50°C;
6. Continutul de impuritati mecanice (g/m3): maximum 0,05;

Pasul 3: Operatorul stabileşte soluţia tehnică de racordare

Pasul 4: Operatorul vă transmite(dupa caz)

 • avizul tehnic de racordare;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract de racordare;
 • avizul tehnic de principiu;
 • studiul tehnico-economic privind finanţarea lucrărilor de extindere şi/sau de redimensionare a conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;
 • oferta de contract de racordare;

Pasul 5: Încheiaţi ÎN MAXIM 30 DE ZILE de la primirea ofertei – contractul de racordare

şi, după caz, contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractul privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării.

Pasul 6: Achitaţi tariful de racordare la Operator

şi, după caz, cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie, conform termenelor stabilite in contract.

Pasul 7: După achitarea tarifului de racordare

Operatorul realizează obiectul contractului de racordare;

Ghid de completare

Debit în Cererea de Racordare (Sectiunea 3 din Cerere)

 1. 1. CONSUM CASNIC
Suprafata imobilului (mp) Aparate consumatoare GN Debit solicitat(mc/h)
Pana in 150 1 sau 2 MG  + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 2,00 = 2,67/3,34 mc/h
Intre 150-250 1 sau 2 MG  + 1 CT  1 sau 2 x 0,67 + 1 x 3,00 = 3,67/4,34 mc/h
2 MG  + 2 CT   2 x 0,67 + 2 x 2,00 = 5,34 mc/h
Intre 250-300 1 MG  + 1 CT  1 x 0,67 + 1 x 5,00 = 5,67 mc/h
  2 x 0,67 + 2 x 3,00 = 7,34 mc/h
2 MG  + 2 CT
Intre 300-400 1 sau 2 MG  + 1 sau CT   1 sau 2 x 0,67 + 1 x 8,00 = 8,67/9,34 mc/h

Legenda:

MG –mașină de gatit

CT –centrală termică

GN – gaze naturale

 1. 2. CONSUM NONCASNIC – se vor solicita debitele specificate în fișele tehnice ale aparatelor consumatoare GN;

Informații utile privind racordarea:

Programul de lucru cu publicul
Registru de evidență a cererilor de racordare
Registru de evidență a lucrărilor puse în funcțiune în cursul anului
Lista privind verificatorii atestați ANRE
Lista privind operatorii economici autorizați ANRE

Consumatori GN – racordare, contractare – Raspunsuri cadru

I.TARIF RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE
II. NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN DOMENIU
III. DESPRE CONTRACTE
IV. VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE
V. PRETUL FINAL REGLEMENTAT PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE
VI. NEMULTUMIRI PRIVIND SERVICIILE PRESTATE DE AGENTII ECONOMICI AUTORIZATI
VII. NEMULTUMIRI FATA DE SERVICIILE PRESTATE DE OPERATORII DE DISTRIBUTIE
VIII. MONTAREA DETECTOARELOR DE GAZE NATURALE
IX. INCALCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
X. SISTAREA FURNIZARII GAZELOR NATURALE
XI.CONTORUL DE GAZE NATURALE
XII.ASIGURAREA CONTINUITATII IN FURNIZAREA GAZELOR NATURALE
XIII. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A CONSUMATORULUI IZOLAT

I. TARIF RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE – Raspuns cadru

Pentru racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale trebuie sa achitati operatorului un tarif de racordare. Acesta este reglementat in anexa nr. 5 la Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tariful de racordare se achita in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului de racordare, daca partile nu convin alte modalitati de plata, fara insa a depasi data punerii in functiune a instalatiei de racordare.
Formula de calcul a tarifului de racordare (T) la sistemul de distributie este:
                                                            T = TA + TB + TC
unde:
TA – reprezinta tariful aferent autorizatiei de construire si a tuturor avizelor locale  necesare;
Aceasta componenta acopera costurile impuse de legislatia in vigoare pentru obtinerea autorizatiei de construire, a avizelor de la detinatorii de utilitati (apa, canal, energie electrica, telecomunicatii, energie termica, etc.).
 TB – reprezinta tariful aferent realizarii bransamentului;
Valoarea acestei componente difera in functie de diametrul si lungimea instalatiei de racordare, de materialul conductei de bransament, de categoria terenului in care va fi amplasat bransamentul.
TC – reprezinta tariful aferent postului/statiei de reglare masurare.
Valoarea acestei componente difera in functie de tipul, marimea si dotarea postului/statiei de reglare masurare. Valoarea componentei TC nu include costurile aferente contoarelor/sistemelor de masurare a debitelor de gaze naturale.

            Va recomandam sa solicitati operatorului justificarea cu documente a tarifului de racordare si sa verificati corectitudinea calcularii acestuia.

Read more

REGULI PRIVIND UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR CU PIERDERI DE VIEŢI UMANE ŞI DISTRUGERI MATERIALE, SE VOR RESPECTA CU STRICTEŢE URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI:

Înainte de aprinderea focului:

 • Verificarea încaperilor în care funcţionează aparatele aferente centralelor termice şi aparatele de consum cu flacară liberă pentru asigurarea unei ventilaţii permanente;
 • Controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare: dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor. Aprinderea focului se face după aerisirea completă!
 • Verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
 • Ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

Read more

SFATURI PENTRU POSESORII DE CENTRALE TERMICE

Deşi centrala pe gaz este una dintre cele mai uşoare metode de a obţine confortul termic în apartament pe o perioadă nedeterminată, acest echipament atât de util poate deveni extrem de periculos dacă nu este instalat, utilizat şi verificat în conformitate cu prevederile legale.

Printre cele mai frecvente probleme care pot apărea se numără exploziile, dar şi intoxicaţiile cu monoxid de carbon provocate de scăpările de gaze. Unul dintre primele semne ale nefuncţionării în condiţii optime de siguranţă este zgomotul, care poate fi cauzat de o depunere de calcar sau de un reglaj defectuos. În aceste situaţii, nu ezitaţi să chemaţi un specialist! Read more

SCHIMBAREA FURNIZORULUI

ORDIN nr. 47/08.05.2008

pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Read more

REVIZII

Conducte și branșamente

Revizia periodică a conductelor şi branşamentelor se realizează la intervale de maxim 10 ani, conform planului anual de revizii aprobat.

La revizia periodică a conductelor și branșamentelor, se efectuează următoarele operaţiuni:

 • curățarea tijelor de acționare a robineților, curățarea și verificarea funcționării răsuflătorilor;
 • manevrarea robineților și remedierea neetanșeităților acestora și a defecțiunilor constatate la toate îmbinările;
 • curăţarea căminelor de vizitare și completarea cu capace acolo unde acestea lipsesc;
 • refacerea marcajelor pe traseul conductelor, unde este cazul;
 • controlul posturilor de protecţie catodică, dacă este cazul;
 • verificarea continuității firului trasor pentru conductele din PE cu aparatură adecvată; dacă sunt constatate discontinuități, acestea se remediază imediat.

Read more

LUCRĂRI PROGRAMATE

I. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE

Operatorul economic care a executat instalația de utilizare a gazelor naturale are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepție tehnică a instalației de utilizare, să depună Documentatia PIF la sediul operatorului GAZ NORD-EST SA, în vederea programării la punere în funcţiune.

Documentaţia PIF conţine minim următoarele documente, prezentate în original:

1. cerere de punere în funcţiune;

2. procesul-verbal de recepţie tehnică;

3. schema izometrică a proiectului tehnic în baza căruia s-a realizat instalaţia;

4. copie a contractului de furnizare, însușit de beneficiar prin semnatură.

Read more