RACORDAREA LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE

Racordare

Dacă nu sunteţi încă racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale al GAZ NORD-EST SA, trebuie să urmaţi paşii de mai jos:

Pasul 1: Completati in intregime CEREREA DE RACORDARE şi achitaţi TARIFUL DE ANALIZĂ AL CERERII

Formularul  tip se poate obține:

 • La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;
 • Accesând site-ul www.gaznordest.ro, sectiunea Informații Utile – Client nou, prin descărcarea formularului, completarea și semnarea acestuia;

Tariful reglementat, de analiză al cererii de racordare este de 83,30 lei (TVA inclus).

Pasul 2: Depuneti cererea de racordare

Cererea completată și semnată pe fiecare pegina, însoțită de documentele solicitate și dovada plații tarifului de analiză se pot depune:

 • La Biroul Relații Clienți din Hârlău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, bl. 21, parter, Jud. IAȘI, 705100;

ATENȚIE :

Dacă cererea este incorect completată sau documentația este incompletă , Operatorul vă notifică pentru remedierea situației.

Dacă în termen de 30 de zile de la primirea notificării nu ați retransmis documentația corectată/completată CEREREA SE CLASEAZĂ FĂRĂ RESTITUIREA TARIFULUI DE ANALIZĂ.

Documente necesare pentru obţinerea Avizului Tehnic de Racordare

Documente comune pentru persoane fizice/persoane juridice/asociații de proprietari:

Mandat – în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor .

DE RETINUT:

Acceptul proprietarilor sau Acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor se prezintă in formă autentica.

Documente specifice:

Persoană fizică:

a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) ,autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de  închiriere/comodat/ donaţie/ certificat de moştenitor/ etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Asociaţie locatari/proprietari:

a) copia actului de constituire a asociaţiei;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală;

c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

Persoană juridică:

a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:

(i) extras CF valabil (nu mai vechi de 30 zile) (nomenclator stradal) și după caz: autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor/extras CF din anul curent (nomenclator stradal) etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuție a gazelor naturale 

2. Punct de roua al apei (°C): maximum -15°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala2;
3. Punct de roua al hidrocarburilor (°C): maximum 0°C, la presiunea din punctul de predare/preluare comerciala3;
4. Valoarea minima admisa pentru puterea calorifica superioara repartizata la volum este 7.840 Kcal/m3;
5. Temperatura maxima admisa a gazelor naturale: 50°C;
6. Continutul de impuritati mecanice (g/m3): maximum 0,05;

Pasul 3: Operatorul stabileşte soluţia tehnică de racordare

Pasul 4: Operatorul vă transmite(dupa caz)

 • avizul tehnic de racordare;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract de racordare;
 • avizul tehnic de principiu;
 • studiul tehnico-economic privind finanţarea lucrărilor de extindere şi/sau de redimensionare a conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării;
 • schiţa cu soluţia tehnică de racordare;
 • oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;
 • oferta de contract de racordare;

Pasul 5: Încheiaţi ÎN MAXIM 30 DE ZILE de la primirea ofertei – contractul de racordare

şi, după caz, contractul privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractul privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării.

Pasul 6: Achitaţi tariful de racordare la Operator

şi, după caz, cota-parte din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării conductei de distribuţie, conform termenelor stabilite in contract.

Pasul 7: După achitarea tarifului de racordare

Operatorul realizează obiectul contractului de racordare;

Ghid de completare

Debit în Cererea de Racordare (Sectiunea 3 din Cerere)

 1. 1. CONSUM CASNIC
  Suprafata imobilului (mp) Aparate consumatoare GN Debit solicitat(mc/h)
  Pana in 150 1 sau 2 MG  + 1 CT 1 sau 2 x 0,67 + 1 x 2,00 = 2,67/3,34 mc/h
  Intre 150-250 1 sau 2 MG  + 1 CT  1 sau 2 x 0,67 + 1 x 3,00 = 3,67/4,34 mc/h
  2 MG  + 2 CT   2 x 0,67 + 2 x 2,00 = 5,34 mc/h
  Intre 250-300 1 MG  + 1 CT  1 x 0,67 + 1 x 5,00 = 5,67 mc/h
  2 MG  + 2 CT   2 x 0,67 + 2 x 3,00 = 7,34 mc/h
  Intre 300-400 1 sau 2 MG  + 1 CT   1 sau 2 x 0,67 + 1 x 8,00 = 8,67/9,34 mc/h

Legenda:

MG –mașină de gatit

CT –centrală termică

GN – gaze naturale

 1. 2. CONSUM NONCASNIC – se vor solicita debitele specificate în fișele tehnice ale aparatelor consumatoare GN;

Informații utile privind racordarea:

Programul de lucru cu publicul
Registru de evidență a cererilor de racordare
Registru de evidență a lucrărilor puse în funcțiune în cursul anului
Lista privind verificatorii atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Lista privind operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei